Odabiru ih, testiraju i savjetuju stručnjaci za estetiku Nobilis

PRAVILA NAGRADE Osvojite poklon bon za pregled kod estetskog kirurga

PRAVILA NAGRADNE IGRE "Osvojite poklon bon za pregled kod estetskog kirurga"
UVJETI I ODREDBE
ČLANAK 1
Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri "osvojite poklon bon za pregled kod estetskog kirurga!" (u tekstu: nagradna igra).

Priređivač nagradne igre je tvrtka Poliklinika NOBILIS, Poliklinika Nobilis doo, Pohorska ulica 21B, 2000 Maribor, ID: SI98579355 (u daljnjem tekstu priređivač).

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na službenim stranicama priređivača (https://www.nobilis.si).

Pravila određuju uvjete priređivanja nagradne igre (u daljnjem tekstu pravila). Svi registrirani korisnici e-biltena upoznati su i suglasni su s općim uvjetima iz Pravila.

Nagradna igra je organizirana i odvija se na cijelom području Republike Slovenije.

TRAJANJE I SVRHA DARIVANJA
ČLANAK 2
Svrha nagradne igre je promocija tvrtke i povećanje njene prodaje kroz sve kanale prodaje. Nagradna igra traje od 1. prosinca 2020. do 31. svibnja 2021. do 23:59 sati.

UVJETI SURADNJE
ČLANAK 3
U nagradnoj igri mogu sudjelovati fizičke osobe starije od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Sloveniji, koje su u razdoblju trajanja nagradne igre prijavljene na naše e-novice. Djeca mlađa od 18 godina mogu sudjelovati u nagradnoj igri samo uz pisani pristanak roditelja odn zakonski zastupnici. Na zahtjev priređivača maloljetne osobe mogu u bilo koje vrijeme tijekom trajanja nagradne igre biti dužne priložiti pisani pristanak roditelja ili zakonskih zastupnika za njihovo sudjelovanje u nagradnoj igri. Ukoliko ne dostave svoju suglasnost, priređivač ih ima pravo bez obveze isključiti iz nagradne igre.

Ukoliko je dobitnik maloljetna osoba, takva osoba može sudjelovati u nagradnoj igri ako u ime maloljetnog dobitnika nagradu preuzme zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetne osobe iu mjeri u kojoj je suglasan s pravilima nagradne igre. Uz maloljetnog dobitnika prilikom preuzimanja nagrade mora biti prisutan i zakonski zastupnik ili skrbnik. U tom slučaju roditelj ili zakonski skrbnik mora dostaviti potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu sudjelovanja, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o pravu na javnu objavu i izjavu o prihvaćanju nagrade.

Prijavom na nagradnu igru sudionik se mora prijaviti i za primanje naših e-novosti (uvjeti i pravila). Ako ne želite primati ove informacije, jednostavno odjavite pretplatu klikom na poveznicu za odjavu u e-poruci.

Ista adresa e-pošte može se koristiti samo jednom za sudjelovanje u nagradnoj igri. Sve prijave s adresom e-pošte već unesenom u nagradnu igru bit će automatski odbijene. Sudjelovanjem u nagradnoj igri dopuštate Nobilisu da Vas kontaktira putem e-maila s informacijama vezanim uz nagradnu igru i aktualnim ponudama.

Organizator će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika u svrhu provođenja nagradne igre. Sudjelovanjem u nagradnoj igri odn registracijom sudionik daje privolu za obradu njegovih podataka u svrhu nagradne igre. Za više informacija o obradi osobnih podataka pogledajte članak 10. ovih pravila.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, kao ni članovi uže obitelji. Pod članovima uže obitelji podrazumijevaju se roditelji, braća, sestre, supružnici, djeca, posvojenici, unuci, kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

Dobitnici nagrada dostavit će sve podatke i dokumente potrebne za usklađivanje s pravilima i drugim relevantnim zakonima, u suprotnom neće moći primiti nagradu.

NAČIN SUDJELOVANJA
ČLANAK 4
Kupnja nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Organizator nagradne igre će na web stranici pozvati korisnike na sudjelovanje u nagradnoj igri, pri čemu se novi korisnici moraju prijaviti s valjanom e-mail adresom za sudjelovanje.

Organizator nagradne igre će između svih registriranih korisnika ili primatelja e-novosti (kako postojećih, tako i novoregistriranih) svaki mjesec od 1. prosinca 2020. do 31. svibnja 2021. putem https://chrome.google slučajnim odabirom izvući dva dobitnika. com/webstore/detail/random-number-generator.

Svaki novi i već registrirani primatelj e-novosti prilikom prijave dobiva svoj broj. Brojevi se dodjeljuju prema redoslijedu prijave ili pretplate na e-newsletter (npr. prva prijavljena osoba dobiva broj 1, druga prijavljena osoba dobiva broj 2, a ostali po ovom obrascu). Aplikacija će nasumično odabrati broj. Sudionik koji ima pobjednički broj dobit će nagradu ili biti pobjednik.

Izvlačenje će se provoditi svaki mjesec, a u izvlačenje ulaze svi koji se prijave na e-newsletter do zadnjeg dana u mjesecu.

NAGRADNI FOND
ČLANAK 5
Nagradni fond je: 12 x poklon bonova za pregled kod estetskog kirurga.

Vrijednost nagradnog fonda je 600 eura.

1. KRUG: SVI PRETPLATNICI E-VIJESTI SUDJELOVAJU U IZVLAČENJU DO 31.12.2020. UKLJUČUJUĆI: 2X POKLON BON ZA BESPLATAN PREGLED
2. KRUG: SVI PRETPLATNICI NA E-NOVINE DO UKLJUČUJUĆI 31.1.2021. SUDJELUJU U IZVLAČENJU: 2X POKLON BON ZA BESPLATAN PREGLED
3. KRUG: SVI PRETPLATNICI E-VIJESTI DO 28.02.2021. SUDJELUJU U IZVLAČENJU: 2X POKLON BON ZA BESPLATAN PREGLED
4. KRUG: SVI PRETPLATNICI NA E-NOVINE DO UKLJUČUJUĆI 31.3.2021. SUDJELUJU U IZVLAČENJU: 2X POKLON BON ZA BESPLATAN PREGLED
5. KRUG: SVI PRETPLATNICI NA E-NOVINE DO UKLJUČUJUĆI 30.4.2021. SUDJELUJU U IZVLAČENJU: 2X POKLON BON ZA BESPLATAN PREGLED
6. KRUG: SVI PRETPLATNICI NA E-NOVINE DO 31.05.2021. SUDJELUJU U IZVLAČENJU: 2X POKLON BON ZA BESPLATAN PREGLED
Poklon bon možete iskoristiti u svim klinikama Nobilis u Republici Sloveniji u roku od 90 (devedeset) dana od datuma označenog na bonu. Poklon bon se ne može koristiti za drugu uslugu. Osvojena nagrada ne može se zamijeniti za novčanu protuvrijednost. Nakon dodjele, dobitnik je može predati trećoj osobi.

Nagrada se oporezuje prema Zakonu o porezu na dohodak. Dobitniku koji je obveznik poreza na dohodak, priređivač nagradne igre plaća akontaciju poreza na dohodak za primljenu nagradu. Akontaciju poreza na dohodak u cijelosti snosi organizator. Priređivač plaća predujam poreza na dobit prilikom preuzimanja nagrade. Svaku doplatu poreza na dohodak po godišnjem rješenju o porezu na dohodak snosi dobitnik. Akontacija se naplaćuje samo za nagrade veće od 42 EUR.

ODABIR POBJEDNIKA
ČLANAK 6
Stručno povjerenstvo će putem web stranice provesti nasumično izvlačenje dobitnika
https://chrome.google.com/webstore/detail/random-number-generator.

Po završetku nagradne igre sastavlja se zapisnik koji će sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, imena i prezimena članova povjerenstva, način odabira dobitnika, podatke o dobitniku (ime i prezime i adresu. ) te naziv i vrijednost nagrade dobitnika. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike nagradne igre.

Svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Ukoliko sudionik bude izvučen dva ili više puta, dobiva jednu nagradu (a organizator izvlačenja ponavlja izvlačenje).

OBJAVA I OBAVIJEST DOBITNIKA
ČLANAK 7
Dobitnici će nakon završetka izvlačenja dobiti obavijest o dobivenoj nagradi na svoju e-mail adresu, a s potrebnim podacima moraju se javiti organizatoru u roku od 14 kalendarskih dana od primitka obavijesti, kako bi im nagrada bila isporučena. Na temelju dane privole za obradu osobnih podataka isti će biti objavljeni i na web stranici https://www.nobilis.si. Rezultati izvlačenja su konačni. Žalba na rezultat nije moguća. Priređivač zadržava pravo ne dodijeliti nagradu dobitniku nagrade kada postoji osnovana sumnja u identitet podataka sudionika i/ili kada se utvrdi da dobitnik nagrade ne ispunjava uvjete navedene u ovim pravilima.

Nagrada će dobitniku biti dostavljena poštom najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana telefonske i/ili pisane obavijesti o primitku nagrade. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku navedenom u ovom članku, gubi pravo na nagradu. U tom slučaju Povjerenstvo može izabrati zamjenskog pobjednika, prema istom načinu odabira koji proizlazi iz članka 6. ovih pravila.

U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, priređivač će nagradu predati trećoj osobi koja na temelju javnobilježničke punomoći preuzima nagradu u ime dobitnika.

Dobitnik nagrade mora se dokazati kao pravomoćni primatelj nagrade, i to osobnom ispravom, au slučaju maloljetne osobe i dokazom, kako je predviđeno stavkom 4. članka 3. ovih pravila.

ČLANAK 8
Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnik je suglasan da se, ukoliko postane dobitnik nagrade, njegovo ime i prezime javno objavi na web stranici.

Organizator ne snosi odgovornost za točnost kontakt podataka koje je naveo dobitnik. Preuzimanjem/isporukom nagrade prestaju sve obveze priređivača prema dobitniku.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju ne može se dodijeliti više nagrada nego što je predviđeno ovim pravilima.

Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih navedenih u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu niti zamijeniti za druge proizvode. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s korištenjem i korištenjem nagrada.

ZAVRŠNE ODREDBE
ČLANAK 9
Pravila će biti službeno objavljena na službenim stranicama organizatora. Na zahtjev, pravila se mogu pregledati u sjedištu organizatora, Poliklinika Nobilis, Pohorska ulica 21b, 2000 Maribor.

ČLANAK 10
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju okolnosti za koje priređivač nije odgovoran ili koje nije mogao spriječiti, ukloniti ili izbjeći. O prekidu nagradne igre sudionici će biti obaviješteni na službenim stranicama organizatora http://www.nobilis.si.

Organizator zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ako:

1. postoji opravdana sumnja u istovjetnost podataka o sudioniku ili
2. se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete iz ovih pravila ili da je u nagradnoj igri sudjelovao suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre ili da je izabran protivno ovim pravilima ili
3. Ni nakon obavijesti dobitnika i pripadajućih rezervnih dobitnika nitko se ne odaziva na preuzimanje nagrade, prema uputama organizatora nagradne igre.
4. Ukoliko primatelj nagrade priređivaču ne dostavi navedene podatke, nema pravo od priređivača zahtijevati dostavu nagrade. U tom slučaju priređivač se oslobađa svih obveza prema dobitniku temeljem ovih pravila. U tom slučaju dobitnik također nema pravo na bilo kakvu drugu ili drugačiju naknadu. Priređivač može iskoristiti nagradu u bilo koje druge svrhe. Organizator ne snosi odgovornost za štetu koju sudionik pretrpi zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici nagradne igre dopuštaju priređivaču prikupljanje, obradu i pohranu dostavljenih osobnih podataka u svrhu nagradne igre. Organizator se obvezuje da će dostavljene podatke voditi i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Podaci se neće prosljeđivati neovlaštenoj trećoj strani niti zlorabiti na bilo koji drugi način.

Temeljem dane privole za obradu osobnih podataka, dobitnik je izričito suglasan i pristaje da organizator, kao voditelj osobnih podataka, obrađuje njegove osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta, e-mail, mobitel). broj, porezni broj i presliku osobnog dokumenta) u svrhu: provedbe nagradne igre, obavještavanja zainteresirane javnosti o rezultatima nagradne igre (u ovom slučaju dopušteno je samo ime i prezime dobitnika) i dostave/dodjeljivanja. nagrade pobjedniku.

U slučaju da je dobitnik nagrade porezni obveznik prema važećem Zakonu o porezu na dohodak, priređivač će koristiti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta, porezni broj) u svrhu plaćanja akontacije poreza na dohodak i proslijediti u tu svrhu nadležnom poreznom uredu. Osnova za obradu osobnih podataka pojedinca je izjava potrošača da je suglasan s prikupljanjem, obradom i pohranom osobnih podataka, što će potvrditi klikom prije uključivanja u nagradnu igru. Svoju izjavu možete otkazati u bilo kojem trenutku, i to slanjem organizatoru na e-mail adresu info@nobilis.si izjave o poništenju privole za obradu Vaših osobnih podataka ili jednostavnom odjavom s primanja e-novosti.

Sudionici nagradne igre mogu u svakom trenutku zatražiti pregled, kopiranje, kopiranje, dopunu, ispravak, blokiranje ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno prestanak obrade njihovih osobnih podataka za potrebe provođenja ove nagradne igre, sukladno Zakon o zaštiti osobnih podataka i Opća uredba o zaštiti osobnih podataka . Isto tako, pojedinci na koje se osobni podaci odnose imaju pravo od organizatora zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koji se na njih odnose, kao i pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost podataka. Ispitanik također ima pravo podnijeti pritužbu Povjereniku za informiranje.

Osobni podaci dobitnika čuvaju se do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i obrađivani, nakon ispunjenja svrhe osobni podaci se brišu. Osobni podaci brišu se ranije na izričit zahtjev dobitnika ili sudionika nagradne igre. Sukladno Zakonu o poreznom postupku, osobni podaci nagrađenih koji su primili nagradu u vrijednosti većoj od 42 eura čuvaju se 10 godina, nakon isteka tog roka organizator nagradne igre će također izbrisati osobne podatke tih nagrađenih. , osim ako ne postoji druga pravna osnova za čuvanje samo ovih.

Osim organizatora (njegovih zaposlenika), osobni podaci sudionika se ne obrađuju odn određene poslove vezane uz njihovu obradu ne obavlja niti jedna druga pravna ili fizička osoba.

Više o sadržaju samih prava i politici zaštite osobnih podataka na poveznici: https://nobilis.si

Sudionik u nagradnoj igri sudjeluje na vlastitu odgovornost. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neželjene posljedice koje bi sudionik i/ili bilo koja treća osoba mogla imati kao posljedicu sudjelovanja u nagradnoj igri. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, niti sudjeluje u sporovima oko vlasništva nad nagradama. Eventualni sporovi vezani uz prava vlasništva nad nagradama neće utjecati na pravilo da će priređivač nagradu dodijeliti osobi koja je priređivaču dostavila ispunjenu potvrdu o primitku nagrade u skladu s ovim pravilima.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica primanja i/ili korištenja nagrade, na što sudionici izričito pristaju uključivanjem u ovu nagradnu igru. U slučaju okolnosti koje su izvan kontrole organizatora (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru. O tome mora obavijestiti sudionike putem svojih medija. U tom slučaju organizator ne odgovara za štetu nastalu sudionicima. Organizator ne snosi odgovornost za kvar ili neispravnost web stranice www.nobilis.si, mreže, telefonskih linija ili drugih oblika komunikacije, kao ni za nepotpune, nerazumljive ili neprihvaćene prijave. Takve će se prijave smatrati nevažećima.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće, ova pravila imaju prednost.

Sudionici nagradne igre sami snose sve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi sudjelovanja uključuju, između ostalog, trošak pristupa Internetu i trošak prijenosa podataka s Interneta.

ČLANAK 11.
Sudionici nagradne igre prihvaćaju pravila i obveze iz navedenih pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja odluke, a počinju se primjenjivati danom početka nagradne igre.

Sva pitanja vezana uz nagradnu igru zainteresirani mogu uputiti organizatoru na e-mail adresu: info@nobilis.si.

Za sva pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s nagradnom igrom, a nisu regulirana ovim pravilima, nadležna je dati pojašnjenje Komisija priređivača, koja ujedno brine o provedbi nagradne igre i nadzire njezin tijek. Njegovo tumačenje je konačno i protiv njega nije moguća žalba.

Odluke priređivača sukladno pravilima o provedbi nagradne igre su konačne i obvezujuće za sve sudionike.

Priređivač može promijeniti pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri. Ujedno se obvezuje da će o svim promjenama pravila obavijestiti korisnike na primjeren način i na primjerenom mjestu.

Maribor, dana 20.11. 2020., dopunjeno.

Zatvoriti
Prijaviti se
Zatvoriti
Košarica (0)

Nema proizvoda u košarici. Nema proizvoda u košarici.